Новина: Нов член на екипа
(Категория: Новини)
Публикувано от admin
петък, 15 юли 2016г.

За 1st Business Certificate радост да приветства новия преподавател по "Маркетинг и бранд мениджмънт"- гл.ас.Елена Костадинова.


Елена Костадинова е главен асистент в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, Университет за национално и световно стопанство“, притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения“ със специализация „Управление на международни проекти“ и докторска степен по „Маркетинг“.
Елена преподава на български и на английски език дисциплините „Маркетингови изследвания“ и „Потребителско поведение“ и е изнасяла лекции във Виенския икономически университет и Висшето училище по икономика и право в Берлин.
Елена Костадинова е участвала като изследовател и консултант в множество национални и международни проекти, сред които такива в сферата на зеления маркетинг, маркетинга на нестопанските организации и дигиталния маркетинг. Също така е редактор към списанието Cogent Business & Management, издателство Taylor & Francis и е рецензент към редица международни научни издания.

Добре дошла в екипа на 1st Business Certificate!


Новина от 1st Business Certificate | Обучения, семинари, тренинги
( http://1bc.bg/news.php?extend.143 )