изглед за печат
изпрати на приятел
Каним Ви на последното за годината обучение насочено към всички, желаещи да навлязат в областта на човешките ресурси.
Международно сертифицираната програма на 1st Business Certificate представлява съвременен метод за квалификация, насочен към потребностите на актуалната бизнес среда.
Заповядайте, за да разберете как най-успешно да подбирате, обучавате и управлявате Вашите служители, така че да ги превърнете в ключов фактор за успеха на компанията.

Очакват Ви:

• висок стандарт на обучение, съобразен с условията на Международната мрежа за бизнес образование (IBEN)
• специално подбрани теми
• интерактивни и практически насочени теми
• множество казуси
• възможност за събеседване и обмяна на опит
• международен сертификат за завършено обучение

Заповядайте и Вие, за да разберете как да развиете вашия персонал от потенциални до ключови служители за Вашата организация. Ще научите какви подходи да използвате за оценка на изпълнението на Вашите служители. Също така, ще се запознаете с различни концепции за управлението и лидерството. Последните се явяват значими фактори, които съдействат за повишаване на мотивацията сред служителите, както и тяхната удовлетвореност, привързаност и ангажираност към организацията.

Информация за подробна програма, както и заявки за участие, можете да направите на тел: + 359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
С радост Ви каним да се присъедините към обучението ни по "Маркетинг и бранд мениджмънт" на 1st Business Certificate, което ще се проведе на 07.12. - 08.12.2019 г.!

В този модул ще научите за основите на маркетинга и неговите фундаментални концепции. Ще имате възможност да научите как да насочвате клиентите си и кои фактори влияят върху тяхното поведение. В процеса на обучение ще разберете как да достигнете до определени целеви групи и как вашите продукти да ги привлекат и задържат.

И не на последно място - ще намерете нови приятели, с които да обмените опит и знания в процеса на квалификация.

Обучението е подходящо за:
• начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област
• служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
• служители, решили да сменят отдела, в който работят;
• специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
• служители от различни нива, отговорни за разпространяване и утвърждаване на търговска марка.

Програма на обучението:

1. Основни характеристики на маркетинга
Предоставя се дефиниция на понятието; разглеждат стратегическия и оперативен
маркетинг, дава се информация за основните концепции и взаимообвързаността между потребностите и предлагането; разглежда се функционалното значение на пазарната ориентация.

2. Разбиране поведението на консуматорите
Разглеждат се моделите потребителско поведение и факторите, влияещи върху процеса
на покупка; видове пазарно поведение; фази на покупко-продажбения процес.

3. Установяване на пазарни сегменти и избор на целеви пазари
Дефиниция и критерии на пазарното сегментиране; сегментен профил на клиента;
определяне на целеви пазари. Методи за позициониране и възможностите за диференциране.

4. Проучване на пазара като информационен източник
Анализират се задачите на пазарното проучване и неговите видове, методи на
прилагане; разглеждат се процесът на проучване на пазарната средa и неговите фази. Проследяват се социо-културните зависимости и тенденции.

5. Инструменти на маркетинга
Стокова и асортиментна политика; жизнен цикъл на стоките; видове стокова политика.
Марката като възможност за диференциране.

6. Политика на договарянето
Ценова политика и нейните възможности; особени мерки при прилагането на ценовата
политика. Финансиране на пласмента.

7. Дистрибуционна политика
Организация на пласмента; директен и индиректен пласмент; франчайзинг.

8. Комуникационна политика
Рекламата като метод на продажба - цели, обекти, бюджет; Sales Promotions; Personal
Selling; Маркетингов микс;

9. Управление на услугите
Особености при управлението на услугите; Оценка на качеството.

10. Маркетингов план
Елементи на маркетинговия план; Пазарни анализи; Стратегии на маркетинговия микс;
Маркетингови резултати.

За въпроси и заявки за участие може да се свържете с нас на мобилен номер: + 359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
Recruitment Marketing-ът e процесът на промотиране на вече изграденият Employer brand (за него можете да прочетете повече в Част 1). Прилагат се методите на модерния маркетинг, подпомагайки на играждането на стратегия за подбор на персонал. Този процес може да бъде променян във времето, усъвършенстван и прилаган с цел привличане на желаните кандидати в зависимост от условията на пазара.
Едни от най-разпространените практики, които можете да приложите като работодател са:

• Създайте/Обновете своя уеб сайт - той ще бъде първото нещо, което потенциалните кандидати ще проверят и разгледат, преди да вземат своето решение. Той трябва да бъде лесен за работа, с ясна и достъпна информация.

• Оптимизацията за търсачките (SEO) - процес, при който се подобрява видимостта на уеб сайтовете в търсачките чрез платени или неплатени резултати. Възползвайте се от това, за да може вашият сайт да бъде сред първите резултати, когато заинтересованите лица ви потърсят в интернет.

• Присъствайте активно в социалните мрежи - Според проучване на Internet Corporated Networks ltd. в световен план “Към месец юни 2018 има 3.95 милиарда интернет потребители. Наблюдава се ръст спрямо предходната 2017 година, когато потребителите са били 3.7 милиарда.” Всяка организация трябва да се увери, че използва правилните платформи, в зависимост от профила, отговарящ на търсените кандидати.

• Създайте база данни от предишни кандидати, които могат да бъдат подходящи за други позиции в бъдеще и не забравяте да се свържете с тях, когато дойде правилният момент.

• Участвайте в провеждането на различни кампании, кариерни форуми и др. Присъствието ви на тези събития може да ви осигури срещи с много потенциални кандидати, подходящи за вашите позиции.


• Използвайте кариерните медии/портали - Един от най-разпорстранените начини за търсене на работа сред населението. Първото впечатление е най-важно не само за клиентите. Уверете се, че промотираните условия в компанията отговарят на действителните такива. Както обявата за работа трябва точно да отговаря на предлаганата длъжност, така и брандът на компанията трябва да намира израз в нейната корпоративна култура, подход към персонала и начин на работа. Ако това е така, служителят ще бъде запознат със зададените цели и лесно ще усвои и надгради ценностите, които са заложени.

Хората в организацията могат да бъдат най-добрите ѝ представители, тъй като те са тези, които имат най-близък контакт с атмосферата, създадена в нея. Поддържайте и развивайте своя Employer brand и фирмата ви бързо ще се превърне в предпочитаното работно място.

Ако все още сте млад специалист в HR отдела или сте решили да изградите професионалната си кариера в тази област, научете за възможностите на сертифицирания бизнес модул на 1st Business Certificate по „Управление на човешки ресурси“. За повече информация и пълна програма можете да получите на тел: 0888 00 69 60, имейл: office@1bc.bg или на нашия уеб сайт: www.1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
С напредването на технологиите и дигитализирането на ежедневните процеси е много лесно една фирма да се изгуби сред множеството такива, предлагащи сходни продукти, услуги и условия за работа. Employer brand-ът е това, което изградено правилно откроява вашата организация от останалите. Той е това, което ви отличава в очите на кандидатите, което ви прави уникални на пазара на труда и ще ги накара да искат да работят именно за Вас.

Employer Branding-ът е самият процес на изграждане на имиджa на вашата организация. Всяка организация има такъв, независимо дали е го е изградила целенасочено или не. Правилното вътрешно представяне и интегриране на вашата визия, мисия и ценности сред служителите са ключови. Трябва да се стремите към поддържането на определени условия, култура и начин на работа. Също така да се уверите, че компанията се възприема по желания начин от вече наетите служители преди да насочите популяризирането ѝ навън. Всяка организация е наясно с начина, по който тяхната марка оказва влияние върху клиентите на пазара. А защо да не насърчава същите тези ценности и в своите служители?

Целта на Employer branding-ът е да изгради и утвърди компанията като работодател, за когото кандидатите искат да работят. По този начин организацията осигурява привличането на по-квалифицирани кадри, намалява разходите за набиране на персонал и работи по намаляване на текучеството в дългосрочен план, увеличавайки удовлетвореността на служителите в нея.
Техните впечатления могат за бъдат изследвани посредством различни методи - анкети, фокус групи и т.н

Важно е вашият Employer brand да бъде вече изграден и интегриран сред служителите в организацията преди да пристъпите към следващата стъпка, а именно - Recruitment Marketing (следва продължение).

Ако все още сте млад специалист в HR отдела или сте решили да изградите професионалната си кариера в тази област, научете за възможностите на сертифицирания бизнес модул на 1st Business Certificate по „Управление на човешки ресурси“. За повече информация и пълна програма можете да получите на тел: 0888 00 69 60, имейл: office@1bc.bg или на нашия уеб сайт: www.1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
След горещите летни месеци, с удоволствие приветстваме всички желаещи да се включат в есенното предложение на интензивен курс по "Управление на човешки ресурси", който ще се проведе на 05.10 – 06.10.2019.

Защо е толкова е толкова ценно и предпочитано обучението ни по "Управление на човешките ресурси"?

• защото е насочено към хора без опит, които желаят да изградят кариера в областта на ЧР;
• защото даваме знания и умения, които са практични и надграждащи;
• защото издаваме признат международен сертификат;
• защото вярваме, че вашият личен успех е нашата мисия.

Заповядайте и Вие, за да разберете как да развиете вашия персонал от потенциални до ключови служители за Вашата организация. Ще научите какви подходи да използвате за оценка на изпълнението на Вашите служители. Също така, ще се запознаете с различни концепции за управлението и лидерството. Последните се явяват значими фактори, които съдействат за повишаване на мотивацията сред служителите, както и тяхната удовлетвореност, привързаност и ангажираност към организацията.

Информация за подробна програма, както и заявки за участие, можете да направите на тел: + 359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
Наемането и задържането са двете страни на една и съща монета. Те се допълват взаимно и ако и двете се правят както трябва, създават онова, от което отчаяно се нуждае всяка компания: първокачествен човешки капитал. Именно затова в тази статия ще насочим фокуса на вниманието ви към процеса по задържане на добрите служители.

Какво може да направят мениджърите или HR специалистите, за да запазят колкото се може повече добрите служители?

• Подгответе хората за добър старт – подготвянето на хората за добър старт започва с наемането на служители, които са подходящи за работата, и гарантирането, че те са наясно както с организационната култура, така и с конкретните детайли на тяхната длъжност. Добрият старт започва и с ориентацията на новозаетите, която ги кара да се чувстват добре дошли и част от групата.

• Създайте страхотна среда, но с ръководители, които хората уважават – много специалисти в областта на HR приемат, че политиката на организацията и организационната култура определят работната среда. Това е така, но до определена степен, защото всяка организация има отдели, дивизии и дирекции, в които има различна субкултури много често определяни от ръководителите или формалните лидери в тях.
В този смисъл лошите ръководители не са способни да създадат страхотна среда независимо от общите корпоративни политики и атмосфера. Сами можете да си спомните колко отблъснати и ядосани сте се чувствали от ваш ръководител, който често изпада в гневни избухвания, остро ви е критикувал или дори си е позволявал цинично отношение. Със сигурност може да приемем, че подобна „отровна“ среда действа демотивиращо и отблъскващо за служителите, а от там и за по-високо текучество на кадрите.
Именно затова е по-добре да замените лошите мениджъри и ръководители, отколкото да замествате безкраен поток от служители. В дългосрочна перспектива ще бъде много по-ефективно за вашата организация.

• Споделяйте информация – свободното разпространяване на информация за бизнеса, стратегиите и плановете на компанията показва на служителите, че им се доверявате. Това е важен елемент от сближаване на организацията с нейните служители, защото те ще се чувства важни партньори, както и че уважавате способността им да разбират и допринасят за бизнеса като цяло.

• Дайте на хората толкова автономия, с колкото могат да се справят – много хора обичат да работят самостоятелно. Затова е важно да им дадете необходимата автономия, като това ще ги накара да се чувстват удовлетворени, а и ще улесните работата на мениджмънта. Така, ако считате, че екипа ви е достатъчно зрял и сплотен, може да го оставите да работи самостоятелно със задачата да изследва нови пазари, бизнес идеи или проблем. Може да се останете приятно изненадани колко творчески и иновативно ще подходи този екип със свободата си.

• Предизвиквайте хората си – повечето служители - особено онези, които искате да задържите - се наслаждават на предизвикателството и чувството, че им се доверяват, като им дадат по-големи отговорности, отколкото имат право да очакват. Затова предизвиквайте служителите, които най-силно искате да задържите, като им позволявате да използват знанията, уменията и способностите, които притежават, и им осигурите надеждна подкрепа, за да успеят.

• Бъдете гъвкави – множество изследвания показват, че виртуалните екипи, гъвкавото работно време и работата от вкъщи са ефективни фактори за повишаване на процента задържани кадри. Разбира се, не всеки мениджър има властта да създава изцяло нови трудови условия, но може да се позволи известна гъвкавост намясто, давайки възможност на служителите да преустроят работата си и да я съчетаят с лични ангажименти.

• Проектирайте работните места, за да насърчите задържането – нищо не е толкова пагубно за „таланта“ на служителя, колкото работа, която е повтаряща се, изолирана, недостатъчно предизвикателна или скучна. Следователно, ако наблюдавате неприемливо високо текучество в критична длъжностна категория, внимателно се вгледайте в това, което искате от служителите на конкретното работно място да правят всеки ден. Възможно е да успеете да преодолеете този проблем чрез препроектиране на работата: добавяне на разнообразие в монотонна работа, ангажиране на изолирани служители в екипни проекти, повишаване на предизвикателството и т.н.

• Бъдете ориентирани към задържането – не забравяйте, че част от вашата отговорност като мениджъри или HR специалисти е да гарантирате попълването на одел/дирекция с правилния персонал. Задържането на добрите и отлични служители е част от тази работа. Затова следете как се управляват хората и как се разпределя потокът на работата.

Ако все още сте млад специалист в HR отдела или сте решили да изградите професионалната си кариера в тази област, научете за възможностите на сертифицирания бизнес модул на 1st Business Certificate по „Управление на човешки ресурси“. За повече информация и пълна програма можете да получите на тел: 0888 00 69 60, имейл: office@1bc.bg или на нашия уеб сайт: www.1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
Здравейте, приятели и колеги,

След края на последното обучение по "Управление на човешките ресурси" на 1st Business Certificate и множеството запитвания от Вас за новия курс, искаме да Ви съобщим, че следващите дати ще бъдат през юли месец (13 - 14.07.2019 г.).

Защо е толкова е толкова ценно и предпочитано обучението ни по "Управление на човешките ресурси"?

• защото е насочено към хора без опит, които желаят да изградят кариера в областта на ЧР;
• защото даваме знания и умения, които са практични и надграждащи;
• защото издаваме признат международен сертификат;
• защото вярваме, че вашия личен успех е нашата мисия.

Заповядайте и Вие, за да разберете как да развиете вашия персонал от потенциални до ключови служители за Вашата организация. Ще научите какви подходи да използвате за оценка на изпълнението на Вашите служители. Също така, ще се запознаете с различни концепции за управлението и лидерството. Последните се явяват значими фактори, които съдействат за повишаване на мотивацията сред служителите, както и тяхната удовлетвореност, привързаност и ангажираност към организацията.

Информация за подробна програма, както и заявки за участие, можете да направите на тел: + 359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
С радост Ви каним да се присъедините към обучението ни по "Маркетинг и бранд мениджмънт" на 1st Business Certificate!

В този модул ще научите за основите на маркетинга и неговите фундаментални концепции. Ще имате възможнот да научите как да насочвате клиентите си и кои фактори влияят върху тяхното поведение. В процеса на обучение ще разберете как да достигнете до определени целеви групи и как вашите продукти да ги привлекат и задържат. В този контекст ще усвоите практически умения: как да сегментирате един пазар; да дефинирате пазара чрез специфични характеристики; как една компания може да диференцира продуктите си от конкуренцията си и др.


Основната ценност на този модул е обучението на участниците за маркетинговия микс.

Как да създадете уникален продукт?
Коя цена желае да платят вашите клиенти?
Кои канали за разпространяване работят най-добре за вашия продукт или услуга?
Как да разкриете уникалността на вашия продукт или услуга на потенциални клиенти?
Кои комуникационни инструменти са най-ефективни?

На всички тези въпроси ще бъде отговорено в този модул чрез практически задачи и инструменти. И накрая, но не на последно място, всеки урок ще бъде обсъден от Вас с наш експерт в областта на маркетинга.


За повече информация и пълна програма може да се свържете с нас на мобилен номер 0888 006 960 или да ни пишете на office@1bc.bg.

Очакваме Ви!
изглед за печат
изпрати на приятел
Готови ли сте за новото ни обучение насочено към всички, желаещи да навлязат в областта на човешките ресурси.
Международно сертифицираната програма на 1st Business Certificate представлява съвременен метод за квалификация, насочен към потребностите на актуалната бизнес среда.
Заповядайте, за да разберете как най-успешно да подбирате, обучавате и управлявате Вашите служители, така че да ги превърнете в ключов фактор за успеха на компанията.

Очакват Ви:

• висок стандарт на обучение, съобразен с условията на Международната мрежа за бизнес образование (IBEN)
• специално подбрани теми
• интерактивни и практически насочени теми
• множество казуси
• възможност за събеседване и обмяна на опит
• международен сертификат за завършено обучение

Заявете своето място до 03/05/2019 г. и вземете 10% отстъпка от стойността на обучението!

Свържете се с нас, за да разберете каква е пълната програма и възможността да вземете участие, на моб. номер 0888/ 006 960 или като ни пишете на office@1bc.bg.
изглед за печат
изпрати на приятел
С радост обявяваме датите за традиционното прoлетно обучение по HR на 1st Business Certificate!
За посрещане на най-свежия от всички сезони сме подготвили съвременни и полезни техники, с които лесно да откривате подходящите служители за всяка позиция!
В рамките на календарния уикенд (23-24 март) ще засегнем най-честите въпроси, пред които е изправен всеки специалист “Човешки ресурси“:

- Техники и методи за привличане на персонал;
- Видове интервюта и оценка на кандидатите;
- Назначаване. Трудово-правни отношения;
- Модели на управление на служителите;
- Развитие и надграждане на знания за назначените служители;
- Мотивацията и нейното практическо значение;
- Отношенията: Служител-Пряк Ръководител-HR. Екипната комуникация.

Нашият екип от доказани професионалисти ще се погрижи и този път да си тръгнете с много нови знания и разбира се, международно признат сертификат!
За повече въпроси и заявки за участие: 359 888 00 69 60; office@1bc.bg
Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7 8