изглед за печат
изпрати на приятел
Финансовият мениджмънт обхваща планирането, разпределянето и контрола на капитала и на инвестициите на една организация. Семинарът по Финансов мениджмънт и инвестиции на 1ВС ще Ви даде всеобхватни практически знания за инвестиционното планиране, инвесиционните изчисления и различните стратегии за финансиране и осигуряване на капитал.

Целеви групи
Обучението Финансов мениджмънт и инвестиции е за всеки, който иска да придобие знания за финансовото планиране, финансирането и изчисляването на инвестиции или иска да обогати компетенциите си.

Цел на обучението Финансов мениджмънт и инвестиции
Участниците в семинара по Финансов мениджмънт ще усвоят основите на финансирането и ще получат една задълбочена и ясна представа за света, богат на възможности за привличане на капитал в организацията. След успешно завършване на семинара, участниците ще могат чрез изчисления да аргументират инвестиционни решения. Цел на обучението е участниците да могат да поемат отговорност за съставянето на бюджет, да имат принос във взимането на финансови решения и да могат да изчисляват различни финансови показатели.
Съдържание на обучението Финансов мениджмънт и инвестиции
 • Инвестиционни решения
  • Инвестиционно планиране
  • Методи на инвестиционния анализ

 • Финансиране – набавяне на необходимия за инвестициите капитал
  • Вътрешно финансиране
  • Външно финансиране
  • Собствено и дългово финансиране
  • Финансово планиране

 • Финансови институции
  • Кредитни институции
  • Фондови сдружения
  • Частни пенсионни фондове
  • Застрахователни дружества

 • Кредитно финансиране
  • Характеристики на кредита
  • Практически аспекти на кредитното финансиране
  • Кредитна консултация
  • Преговори
  • Кандидатстване за кредит
  • Кредитни рискове

 • Финансови показатели
  • Дял на собствения капитал
  • Показатели на ликвидността

 • Лихви и анюитети
  • Финансово-математически основи на лихвените изчисления

 • Финансиране
  • Лизингът като алтернативна форма на финансиране
  • Финансиране и годишно приключване
  • Финансови показатели


Сертификат
Участието в семинара по Финансов мениджмънт и инвестиции се удостоверява, след успешно полагане на изпита, със сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1ВС, както и печат на ОЕЕС – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

За 1 ВС
Sascha Ewanschow
"Необходимостта от икономическо познание за новите отговорности в работата и за бъдещи управленски позиции изобщо не стои под въпрос за мен. С 1BC Certified Financial Manager намерих оптималното решение за бъдещото ми професионално развитие в икономическата сфера. Благодарение на обученията на 1 ВС вникнах в икономически процеси и вече мога да прилагам придобитото знание в практиката. Икономическите основи, както и задълбочените и детайлни знания, така необходими днес, са гарантирани в семинарите за повишаване на квалификацията на 1 ВС. Щастлив съм, че завърших успешно обучението и го препоръчвам на всеки с интереси в икономическата сфера."