изглед за печат
изпрати на приятел
По време на обучението по Фирмено управление ще усвоите важни инструменти за ръководене и контрол на организацията. Kултурата на управление, ориентирано към ценностите на фирмата, в последните години се превръща в ключово понятие за всяко съвременно ръководство. Както традиционните, така и модерни стратегии на управление и методи за анализ са съществени за управлението и затова те всички са предмет на това обучение.

Целеви групи
Обучението по Фирмено управление е за всеки, който иска да усвои основните познания и инструментите на управление или да обогати вече придобитите компетенции.

Цел на обучението Фирмено управление
Участниците ще се спрат на разнообразни аспекти от планирането и прилагането на различни стратегии за управление на организацията. Цел на обучението е, след успешното му завършване, участниците да внедрят стратегически компоненти в управлението и да прилагат методи за анализ, решаващи за ръководенето на една организация.
Съдържание на обучението Фирмено управление
 • Основи на фирменото управлението
  • Що е то предприятие?
  • Теоретични концепции на фирменото управление
  • Разлика между стратегическо и оперативно управление
  • Контролът като специална форма на управление

 • Стратегически мениджмънт
  • Какво означава понятието Стратегия
  • Основни характеристики на стратегията
  • Фактори, влияещи на стратегията

 • Стратегически подходи
  • Пазарно и ресурсно ориентирани стратегии
  • Анализ на средата – пазарно ориентирано приложение
  • Анализ на фирмата – ресурсно ориентирано приложение

 • Формулиране на стратегии
  • Основни стратегии
  • Конкурентни стратегии

 • Стратегическо управление и стойностно-базиран мениджмънт
  • Стратегическо управление
  • Стойностно-базиран мениджмънт
  • Shareholder Value концепция
  • Акционери

 • Управление на ефективността
  • Традиционни методи за оценка на ефективността
  • Балансирана карта за оценка на дейността
  • Тенденция на ориентиране към стойността

 • Практически примери за прилагане на Балансирана карта
  • В инфраструктурни организации
  • Във фирма за търговия на дребно


Международен Сертификат
Участието в обучението по Фирмено управление се удостоверява, след успешно полагане на изпита, с международно признат сертификат. Всеки сертификат притежава уникален код на 1BC®, както и печат на ОЕЕС(Organisation for Economic Education, Evaluation and Certification) – гаранция за високото качество на обучението, както и за автентичността на сертификата.

За 1 ВС
Andreas Hikl, Управител, InterEurope AG European Law Service
"Завършването на програмите на 1BC® ми помогна да задълбоча бизнес познанията си, натрупани досега в практиката. Успешното приключване на 1BC® беше важна крачка за подобряване на комуникацията с моите колеги и бизнес партньори. Обучението позволява с малък бюджет натрупване на ефективни знания. Учебните материали предлагат оптималното съчетание от практика и теория. Структурата и съдържанието на обучението бяха ясни и направиха пълноценен учебния процес."