изглед за печат
изпрати на приятел
За всички желаещи кариера в направление Човешки ресурси, както и за нашите скъпи колеги, вече реализирани в бранша, обявяваме първото за 2019 година събитие по “Мениджмънт на човешките ресурси“.

В студения месец януари Ви предлагаме ползотворен уикенд, през който да засегнем едни от най-дискутираните и винаги актуални теми като:

- Съставяне на критерии за подбор на персонал;
- Методи за набиране на нови служители;
- Способи за допълнителна квалификация на служителите;
- Видове управленски стилове и мениджмънт на персонала;
- Регулярна оценка на екипа;
- HR отделът като медиатор в процеса на комуникация.

Нека заедно да поставим началото на една успешна и резултатна 2019г! За записвания до 31.12 ние, от 1st Business Certificate, сме подготвили празнична отстъпка!

За повече информация относно предстоящото събитие, актуални промоции и подробна програма, можете да получите на +359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg
изглед за печат
изпрати на приятел
Коледен комплимент от 1st Business Certificate!
Всеки избран от Вас курс до 31.12 е с отстъпка от 10%.

Попитайте ни и за коледните изненади при записване на повече от един участник!
Очакваме Ви на тел: + 359 888 00 69 60 или office@1bc.bg!
www.1bc.bg
изглед за печат
изпрати на приятел
През последните години фокусът на HR-отделa се измества все повече към удовлетвореността и ангажираността на служителите. Неминуемо промените се отразяват и в цялостния процес по подбор, анализ на кандидатури и наемане на хора. В днешно време ставаме свидетели на постепенното автоматизиране на голяма част от оперативните дейности, а роботизацията става все по-ключов фактор от ежедневие ни. Благодарение на иновативни софтуер решения, специалистите по човешки ресурси успяват да поставят фокус върху създаването на контакти, търсенето и комуникирането с потенциално нови служители.
През текущата година няколко големи тенденции успяха да се наложат и в HR-практиката:

Отдалечено работно място

Да работиш виртуално от дома си, любимото кафене или в парка вече не е чак толково странна алтернатива. През последните две десетилетия обемът на работещите дистанционно служители се е увеличил четири пъти. Значителна заслуга за това има VPN -технологията, която позволява да превърнете почти всеки един компютър във своето работно място.
Можете да си представите колко много се увеличават шансовете на една организация да открие подходящи служители, отговарящи на специфичните критериите и фирмена култура. Единственото условие остават добрата интернет връзка, няколко софтуер приложения и мотивирани HR-специалисти, които да реализират идеята. Имайки предвид, че тези инструменти продължават да се усъвършенстват с всеки изминал ден, едва ли тази тенденция скоро ще затихне.
Ползата е взаимно изгодна. От гледна точка на бизнеса това дава достъп до повече човешки ресурс, а за служителите остава привилегията да балансират успешно работата и личен живот.

„Сляпо“ наемане

В процеса на подбор и интервюиране личните ни предразсъдъците не рядко влияят върху избора на кандидат. Как да изключим или намалим тяхното влияние? Провеждането на „слепи“ интервюта става все по-практикуван метод за подбор.
Съзнателното деизнформиране от първичната информация (години, пол, раса, религия и други) ни дава свободата да подходим непреднамерено, като по този начин изборът ни се базира единствено на качествата и постиженията на кандидата. На пазара вече има налични софтуери, които автоматично премахват тази информация от приложеното CV.
По този начин подборът става по- справедлив, по-разнообразен, а резултатът е по-широко-скроен екип от професионалисти.

Игровизация

Тази техника се използва от почти всички индустрии и браншове. Да представиш работния процес като игра и да ангажираш служителите да участват в нея може да има много предназначения. Игровизацията е процесът на въвеждане на елементи от игри в дадена кампания или инициатива, като това увеличава неимоверно ефекта от нея. Често означава въвеждане на игрови елемент на места, където той по принцип не съществува. В бизнеса една такава игровизация може да предостави информация за поведението и реакциите, както на определен служител, така и на екипа като цяло.

Пасивни кандидати

Съвременното ежедневие все по-често е организирано около търсенето на пасивни кандидати. В днешно време предимствата на социалните мрежи правят контакта с този тип потенциални служители много по-лесен. По този начин бързо могат да се открият и опознаят добри професионалисти, които обаче все още не са стартирали процеса си по търсене на ново работно място. В HR-професията търсенето на висококвалифицирани професионалисти в социалните мрежи постепенно се превърна в ежедневие. В зависимост от платформата, която ползвате, този способ предлага възможността да се сдобиете с представа за кариерните интересите на съответния човек, за това какво търси и дали е готов да направи промени в кариерен план.

изглед за печат
изпрати на приятел
Каним Ви да се присъедините към последното за годината обучение, насочено към всички, желаещи да специализират в областта на човешките ресурси.
За участие в международно сертифицираната програма на 1st Business Certificate не се изисква предварителен опит или икономическо образование.
Тя представлява съвременен метод за квалификация, насочен към нуждите на актуалната бизнес среда.

Заповядайте, за да разберете как най-успешно да насочвате мотивацията на Вашите служители, така че да ги превърнете в ключов фактор за успеха на компанията.
Ние ще Ви съдействаме да разберете как да откривате, развивате и поддържате потенциала им в изграждането на стабилен и ефективен колектив.

Обучението е подходящо за:

• начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
• служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
• служители, решили да сменят отдела, в който работят;
• специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
• мениджъри от различни нива, който желаят да изградят мотивиран и сплотен екип.

Информация за подробна програма, както и заявки за участие, можете да направите на тел: + 359 888 00 69 60 или на имейл: office@1bc.bg. Очакваме Ви!
изглед за печат
изпрати на приятел
Последна за годината възможност да вземете участие в сертифицирания австрийски модул на 1st Business Certificate по Маркетинг и бранд мениджмънт!

Интензивното обучение ще се проведе на 17-18 ноември + допълнителен ден за полагане на изпит.
Всеки участник получава безсрочен международен сертификат, лицензиран от Организация за икономическо образование в Европа (ОЕЕС) и TUV Austria.

Курсът е подходящ за:

• начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
• служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
• служители, решили да сменят отдела, в който работят;
• специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;

Записванията започват от 01.10.
Всеки участник може да се възползва от възможността за заплащане на таксата на две вноски + 10% отсъпка от следващ избран курс!

Повече подробности, както и съдействие относно записване, можете да получите на тел: 359 888 00 69 60 или на официалния имейл на 1st Business Certificate: office@1bc.bg.Очакваме Ви!

изглед за печат
изпрати на приятел
Преди 10 години отделът по човешки ресурси традиционно се свързваше с подготвяне на заплатите и различни служебни бележки, издавани за нуждите на служителите.
В наше време обаче пoзицията на HR специалиста се превърна в ключова за повечето компании.

От вечното търсене на ПОДХОДЯЩИЯ кандидат до участие в бизнес развитието на фирмата, HR-ите са натоварени с дългосрочното планиране и прогнозиране на процесите в повечето бизнес среди.

Ежедневната им комуникация с различните отдели на фирмата и мениджърския състав предизвиква необходимостта от постоянно актуализиране и усъвършенстване на уменията.
Правилното структуриране на отделите в компанията, разпределението на персонала, регулярното попълване с нови таланти и политиките за мотивация са само част от ежедневните предизикателства на този отдел.

Ние от 1st Business Certificate Ви предлагаме съвременно бизнес обучние, насочено към нуждите на бизнес средата.

Обадете ни се, за да разберете, каква е пълната прогама и възможността да вземете участие!
+359 888 00 69 60; office@1bc.bg
изглед за печат
изпрати на приятел
Започнете летния сезон освежени от съвременните маркетингови тенденции!
Разберете какви стратегии използват големите пазарни брандове, за да станат световно известни!
И не на последно място- намерете нови приятели, с които да обмените опит и знания в процеса си на квалификация.

Обучението е подходящо за:
• начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област
• служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
• служители, решили да сменят отдела, в който работят;
• специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
• служители от различни нива, отговорни за разпространяване и утвърждаване на търговска марка.


Програма на обучението:

1. Основни характеристики на мркетинга
Предоставя се дефиниция на понятието; разглеждат стратегическия и оперативен
маркетинг, дава се информация за основните концепции и взаимообвързаността между потребностите и предлагането; разглежда се функционалното значение на пазарната ориентация.

2. Разбиране нa поведението на консуматорите
Разглеждат се моделите потребителско поведение и факторите, влияещи върху процеса
на покупка; видове пазарно поведение; фази на покупко- продажбения процес.

3. Установяване на пазарни сегменти и избор на целеви пазари
Дефиниция и критерии на пазарното сегментиране; сегментен профил на клиента;
определяне на целеви пазари. Методи за позициониране и възможностите за диференциране.

4. Проучване на пазара като информационен източник
Анализират се задачите на пазарното проучване и неговите видове, методи на
прилагане; разглеждат се процесът на проучване на пазарната средa и неговите фази. Проследяват се социо-културните зависимости и тенденции.

5. Инструменти на маркетинга
Стокова и асортиментна политика; жизнен цикъл на стоките; видове стокова политика.
Марката като възможност за диференциране.

6. Политика на договарянето
Ценова политика и нейните възможности; особени мерки при прилагането на ценовата
покитика. Кондиционна политика; финансиране на пласмента.

7. Дистрибуционна политика
Организация на пласмента; директен и индиректен пласмент; франчайзинг.

8. Комуникационна политика
Рекламата като метод на продажба- цели, обекти, бюджет; Sales Promotions; Personal
Selling; Маркетингов микс;

9. Управление на услугите
Особености при управлението на услугите; Оценка на качеството;

10. Маркетингов план
Елементи на маркетинговия план; пазарни анализи; Стратегии на маркетинговия микс;
Маркетингови резултати.

За въпроси и заявки за участие: + 359 888 00 69 60; office@1bc.bg
изглед за печат
изпрати на приятел
Планирахте ли вече лятната отпуска?
Какво ще кажете да отделите един уикенд от нея само за себе си, за да се запознаете с нови хора, да изпиете по чаша кафе (или няколко :) и да сертифицирате международно новите знания, които ще придобиете!
За традиционния летен уикенд по HR Management 1st Business Certificate Ви е подготвил приятелска атмосфера и достатъчно квалифицирана подготовка, за да бъдете няколко крачки по-близо до сбъдване на мечтите си!

Повече информация, както и подробна програма, можете да получите на office@1bc.bg или на тел:+ 359 888 00 69 60.
изглед за печат
изпрати на приятел
Бъдете съвременни и модерни!

Възползвайте се от дистанционна форма на обучение по „Управление на човешките ресурси”!
Получавате едногодишен достъп до съвременно разработени ресурси, които ще Ви помогнат да стартирате кариерата,за която сте мечтали!
Имате възможност сами да определяте графика си на обучение, получавайки професионална консултация за всяко едно от предвидените практически упражнения!

Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, начините за подбор на персонал, назначаване, мотивиране и развитие на служителите.

Основни теми в обучението:

- Въведение в теорията за организацията;
- Значение на формалните структури в предприятието;
- Приложение и значение в практиката на различните форми на координация;
- Набиране на персонал;
- Избор на персонал;
- Назначаване на пeрсонал – трудово-правни аспекти;
- Развитие на персонала;
- Мотивация и поведение;
- Инструменти за управление;
- Оценяване на персонала;
- Предприятието и неговото обкръжение;
- Фирмената комуникация – задача на ръководството;

Модулът е предназначен за:

  • - начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
    - служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
    - служители, решили да сменят отдела, в който работят;
    - специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
    - мениджъри от различни нива, отговорни за набиране на хора и съставяне на екип.


Обучението е достъпно от всяка точка в страната и чужбина, където има Интернет свързаност!

Свържете се с нас за повече информация относно записване и подробна програма:
+359 888 00 69 60; office@1bc.bg
изглед за печат
изпрати на приятел
Започват записванията за второто за 2018г. издание на интензивното обучение по Маркетинг и бранд мениджмънт! След прекрасните отзиви от провелия се през февруари модул, с радост Ви каним да се присъедините към международно сертифицирание курисити на 1st Business Certificate!
Научете кой са съвременните начини за стратегическо и оперативно планиране в маркетинга, как да определите подходящата за бизнеса Ви аудитория и да изградите успешен и разпознаваем пазарен бранд!

Обучението е насочено към:

• начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
• служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
• служители, решили да сменят отдела, в който работят;
• специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
• служители от различни нива, отговорни за разпространяване и утвърждаване на търговска марка.

Лектор на събитието: гл.ас Елена Костадинова

За повече информация и пълна програма можете да се свържете с нас на +359 888 00 69 60 или на office@1bc.bg.

Отиди на страница  1 2 3 4 5 6 7