изглед за печат
изпрати на приятел
Бъдете съвременни и модерни!

Възползвайте се от дистанционна форма на обучение по „Управление на човешките ресурси”!
Получавате едногодишен достъп до съвременно разработени ресурси, които ще Ви помогнат да стартирате кариерата,за която сте мечтали!
Имате възможност сами да определяте графика си на обучение, получавайки професионална консултация за всяко едно от предвидените практически упражнения!

Участниците ще се запознаят с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, начините за подбор на персонал, назначаване, мотивиране и развитие на служителите.

Основни теми в обучението:

- Въведение в теорията за организацията;
- Значение на формалните структури в предприятието;
- Приложение и значение в практиката на различните форми на координация;
- Набиране на персонал;
- Избор на персонал;
- Назначаване на пeрсонал – трудово-правни аспекти;
- Развитие на персонала;
- Мотивация и поведение;
- Инструменти за управление;
- Оценяване на персонала;
- Предприятието и неговото обкръжение;
- Фирмената комуникация – задача на ръководството;

Модулът е предназначен за:

  • - начинаещи без опит, които желаят да изградят кариера в конкретна област;
    - служители, които имат нужда да актуализират знанията си;
    - служители, решили да сменят отдела, в който работят;
    - специалисти, които се нуждаят от международно сертифициране;
    - мениджъри от различни нива, отговорни за набиране на хора и съставяне на екип.


Обучението е достъпно от всяка точка в страната и чужбина, където има Интернет свързаност!

Свържете се с нас за повече информация относно записване и подробна програма:
+359 888 00 69 60; office@1bc.bg