изглед за печат
изпрати на приятел
С радост искаме да съобщим на нашите клиенти, че обучението по Маркетинг мениджмънт се завръща и в присъствената си форма от следващата календарна година!

Можете да очаквате подобрена концепция и най-вече нов преподавателски състав!
Запазете своето място и се учете от водещ преподавател от най-големия икономически университет в България!
За повече информация и начин да се включите в групата на преференциална цена: +359 888 00 69 60; office@1bc.bg
Съдържание на обучението Маркетинг мениджмънт


Основи на маркетинга
Дефиниция на понятието маркетинг
Стратегически и оперативен маркетинг
Основни концепции в маркетинга
Значение на пазарната ориентация

Разбиране на потребителското поведение

Носители и роли в решенията
Модел на потребителското поведение
Фактори, влияещи на решението за покупка
Типове потребителско поведени
Процесът на покупка

Установяване на пазарни сегменти и избор на целеви пазар

Сегментиране на пазара
Критерии за сегментиране
Сегменти на потреблението
Определяне на целеви пазар
Оценка на пазарните сегменти
Позициониране и диференциране

Проучването на пазара като източник на информация
Задачи на пазарното проучване
Области на приложение
Методи на проучването
Развитие на въпросник
Процесът на проучване на пазара
Характеристики на доброто проучване
Проучване на пазара – "Advanced"

Маркетингови инструменти
Стокова и асортиментна политика
Ценова политика
Дистрибуционна политика
Комуникационна политика и реклама
Маркетинг - микс

Управление на услугите

Особености
Възприемане на качеството
Оценка на качеството на услугите

Бранд мениджмънт
Особености в бранд мениджмънта
Съблюдаване на качеството
Оценяване качеството на продукта
Маркетингов план
План на фирмата
Елементи на маркетинговия план