изглед за печат
изпрати на приятел
Драги интересуващи се, работещи или обучаващи се в сферата на Човешките ресурси, предоставяме Ви продължение на статията от миналата седмица, засягаща грешките с най-много последици, но за съжаление често срещани в много отдели за управление на персонал.
6. Непълни профили на служителите

Важен елемент от огранизацията на отдела по Човешки ресурси е поддържането на актуално досие с лична информация за всеки от служителите, като например: основна информация за човек, позиция, на която е назначен, промяна в отдели или работна заплата. Липсата на подобно резюме или т.нар. досие на служителя понякога може да се превърне в скъпоструваща грешка за организацията.

7. Пренебрегване на обучението

Друга съществена задача от ежедневието на HR мениджърите е прилагането на адекватно обучение за нови или настоящи служители. Често този етап е пропускан с идеята да се спестят „напразни” инвестиции от страна на фирмата. Обучението обаче се явява изключително ценна инвестиция, способна освен да предотврати бъдещо главоболие на ръководните кадри, но също така и да ангажира изцяло служителя с работата в конкретната фирма, изграждайки пълноценен набор от техники и умения. Разбира се, всичко това има значение, в случай че процесите биват разглеждани в дългосрочен план.

8. Прибързаното назначаване

Безспорно управлението на екипи или ролята, която има HR мениджърът е нелека задача.
Натовареността и постоянните крайни срокове за удовлетворяване нуждите на компанията създават необходимост от бързо изпълнение на поставените задачи. Именно бързината обаче е причината в обичайна грешка да се превърне наемането на неправилния служител, който да попълни екипа. Инвестирането на достатъчно време в случая се явява основна необходимост, която може да си позволи всеки ръководител на човешки ресурси, за да наеме правилния човек и в крайна сметка да осигури изграждането на успех за своята организация. Защото именно хората са най-важният ресурс за всяка компания!


9. Неправилно делегиране на задачи или прекалена авторитарност

Служители, които не разполагат с ясни цели, поставени за деня, обикновено го пропиляват. Именно затова поддържането на рутина в определянето и делегирането на задължения е изключително важен елемент от фунциите на HR мениджъра. На преден план отново излизат уменията му да постигне баланс между това да делегира задачи и да остави разрешаването им от служителите, като по този начин удовлетвореността е взаимна- служителите получават достатъчно пространство, за да прояват своите компетенции, а мениджърът по-опитни служители.


10. Лично пространство за служителите

Не на последно място е и правото на неприкосновеност от гледна точка личната информация за всеки от служителите. Именно личното пространстово следва да бъде спазвано на работно място, особено от хората, които имат достъп до данните на заетите в организацията. Понякога дори безобиден коментар може несъзнателно да засегне някой от подчинените и да го злепостави пред останалата част от екипа. Или с други думи,не позволявайте личнотo отношение да провали общите начинания и бизнес проекти!

Сигурни сме, че ще можем да съдействаме в процеса на професионалната Ви квалификация!
Попитайте ни за предстоящи курсове на тема Управление на човешки ресурси!
Очакваме на тел: +359 888 00 69 60, както и на имейл: office@1bc.bg
Последвайте линка, за да прочетете и първа част от статията тук