изглед за печат
изпрати на приятел
10 грешки, които HR мениджърът е по-добре да избегне, част I
Много често чуваме да се казва, че направените грешки ни служат като опит за бъдещи начинания. Въпреки всичко мениджъри от различни нива се опитват по всякакъв начин да оптимизират бизнес процесите на своята оргазнизация и това е напълно разбираемо.
Предлагаме Ви 10 обичайни грешки, който Мениджър „Човешки ресурси” най-често прави в своята практика и е по-добре те да бъдат избегнати.
1.Осъществяване на контрол
Често срещано явление е HR-ът да делегира работни задачи на подчинените служители, след което да продължи да направлява извършването на целия процес стъпка по стъпка. „Надзорът” е необходим, но в определени граници, прекаляванeто с него води до различни по тип ефекти върху отделните служители.
Докато някои биха направили всичко възможно, за да спечелят доверието на своя мениджър, то друга част ще привикнат към постоянния контрол, знаеки, че следващият път отново ще има човек, който да направлява работата. Основна цел на делегирането остава създаването на навик служителят да бъде самостоятелно отговорен за извършване на поставените задачи, а контролът да има по-скоро насочваща функция.
2.Излъчване на любимци от екипа
Напълно естествен елемент от човешката природа е да харесваме някой повече от друг. Но що се касае да работни отношения- по-добре да оставим фаворитизирането извън рамките на офиса.
Ако HR мениджърите възлагат ключови роли в проектите винаги на едни и същи служители, то неминуемо това няма да остане незабелязано от останалите служители. По този начин рискуваме да постигнем демотивация в екипа и косвен спад в ангажираността им. Да не пропускаме и всеобщото негативно настроение към „любимеца на шефа"
.
3.Прекаленото социализиране със служителите
Приятелските отношения между колеги безпорно са положително явление. Създават усещане за още по-сплотен колектив, подкепра по време на работа и често водят до добри резултати.
Ако обаче на Вас се е паднала ролята да ръководите отдел или фирма, то препоръчително е отношението Ви, колкото и да е добро, да не излиза извън рамките на професионалното.Дори и да не Ви се иска, човешкото съзнание е устроено така, че колкото по-близък ставате с екипа си, толкова повече той започва да размива границите между приятелство и авторитет. Затова, както е казано- всичко с мярка!
Задължение на HR мениджърът е да създаде балансирана среда за своя колектив, така че да бъде осъзнаван едновременно като изискващ авторитет, но също и като човек, към който можем да се обърнем за подкрепа
.
4.Заблуждаващи обещания (по време на подбор)

Често по време на интервю с потенциален кандидат HR мениджърите преувеличават ползите от заемането на обявената позиция, обещавайки дългосрочно развитие в компанията, множество материални бонуси и социални придобивки. Проблемът е, че не винаги организациите успяват да достигнат този растеж, който да осигури всичко това за служителите си. Колкото и прималиво да звучат тези обещания в борбата за спечелване на правилния кандидат, препоръката е да не се отправят обещания, за които не може да се гарантира, че ще има 100% реализация.
Подобна често срещана грешка не рядко води до разочарование от страна на бъдещия служител и се явява основателна причина освен да го загубим в краткосрочен период от време,но също така да привлечем негативно мнение за организацията
.
5. Липса на ясни писмени правила и стандартни оперативни процедури (поглед към администратичната част на HR отдела)
И тъй като работата на Човешки ресурси не е единствено в преглеждането на автобиографии и органиизране на интервюта, е редно да се обърне внимание на администрането на вече наетите служители.
Правило, което ще облекчи много от Вас в разрешаване на различни работни казуси- създаването на правила и още по-важната част- написването им!
Регламентирането на определени ясни правила, като работен график, правила при постъпване и напускане, организираност на работния процес, свежда до минимум появата на неразрешими казуси. Все по-често обаче мениджърите избират да действат спрямо момента и субективността на конкретната ситуация, с което рискуват създаване на погрешна работна етика.
За да избегнете подобни грешки, разгледайте прогрмата на нашия курс „Управление на човешки ресурси”.

Сигурни сме, че ще можем да съдействаме в процеса на професионалната Ви квалификация!
Всички въпроси за предстоящи курсове очакваме на тел: 0888 00 69 60, както и на имейл: office@1bc.bg